Kalendarium

Kalendarz imprez

News box

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. w całej Polsce przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Przeprowadzana co 10 lat akcja spisu powszechnego ma na celu dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Zaplanowany na 2021 r.
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: a) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; b) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
a) urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
b) urzędy wojewódzkie,
c) urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
 
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.
Na terenie Gminy Zbąszynek utworzony został punkt, w którym mieszkańcy mogą dokonać samospisu. Punkt wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, a w razie potrzeby można również skorzystać z pomocy pracownika Gminnego Biura Spisowego. Gminny punkt spisowy znajduje się na parterze w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Zgłoszenia chętnych do samospisu przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 68 384 91 40 wew. 46 lub 40 lub 48.
W dniach od 1 do 16 lutego br. odbył się otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 7 wniosków, z tego do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów. Ostatecznie rachmistrzami spisowymi na terenie Gminy Zbąszynek zostały trzy osoby, pozostałe dwie osoby, pomimo równie dobrze zdanego egzaminu, będą tzw. rachmistrzami rezerwowymi. Liczba rachmistrzów pracujących na terenie Gminy Zbąszynek została odgórnie ustalona przez Urząd Statystyczny.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu;
2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań, itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Wszystko wskazuje na to, że głównym narzędziem pracy rachmistrza spisowego będzie telefon, a spis polegać będzie na przeprowadzaniu wywiadu telefonicznego. Każdy z trzech rachmistrzów na terenie Gminy Zbąszynek otrzyma swój dedykowany wykaz punktów adresowych. Rachmistrzowie będą mieli do przeprowadzenia wiele rozmów telefonicznych, dlatego zachęcamy Państwa do odbierania telefonów.
 
Aby ułatwić naszym mieszańcom identyfikację, podajemy numer telefonu, z którego dzwonić będą nasi rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego: 22 828 88 88.
W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego, z tego numeru wysłany zostanie automatycznie SMS z informacją, że dzwonił rachmistrz spisowy. W celu m. in. koordynacji prac spisowych na terenie Gminy Zbąszynek, Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/2021 powołane zostało Gminne Biuro Spisowe. Szczegółowe zadania GBS określone zostały w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2019 o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz.U. z 2019 poz. 1775 ze zm.)
 
Więcej informacji na temat Spisu można znaleźć na stronie internetowej https://spis.gov.pl/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego