Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Trwa nabór na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

OPŁATA TARGOWA

Urząd Miejski w Zbąszynku informuje, że na terenie Gminy Zbąszynek
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.
Opłata rezerwacyjna za jedno stanowisko handlowe na Targowisku Miejskim
w Zbąszynku obowiązuje w kwocie 1,00 zł brutto.
Podstawa prawna: art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255)
czytaj dalej

Dopłata do czynszu dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19

Z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
 
Oznacza to, że od 5 stycznia do 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Wnioskodawcy muszą spełniać warunki przyznania dodatku mieszkaniowego. Komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania dopłaty do czynszu można pobrać w tutejszym Urzędzie Miejskim. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w biurze nr 18 lub pod nr telefonu 68 38 49 140 wew. 34.
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom posiadającym własne mieszkanie).
czytaj dalej

Świąteczne ozdabianie miasta

Zbąszynek na święta Bożego Narodzenia przystraja się co roku. Na ulicach miasta oraz posesjach mieszkańców można podziwiać piękne ozdoby świąteczne. Przyjętym już od kilku lat zwyczajem choinka zdobiąca rondo im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, została udekorowana przez przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Ozdabianie miasta 2020

Uwaga Jubilaci!

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów obchodzących w 2021 r. 50-lecie małżeństwa oraz chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów o wypełnienie i podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Podpisana deklaracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Formularze można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem rodziny do tut. urzędu. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO. Deklaracje prosimy składać do 29.01.2021 r. do urny przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
czytaj dalej

Nowy samochód specjalny dla Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie

W październiku br. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem do określania stref skażeń chemiczno-ekologicznych”.
Realizowane zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Zbąszynek, z budżetu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Nowy samochód operacyjny dla PSP

Nowy samochód strażacki

11 grudnia 2020 r. w firmie BOCAR, w miejscowości Korwinów, Komendant Gminny OSP Leszek Parandyk, Prezes Zarządu OSP Dąbrówka Wlkp. dh. Bernard Ratajczak, druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. Przemysław Mania oraz Krzysztof Patrzała dokonali odbioru nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo 430. W godzinach wieczornych druhowie OSP Dąbrówka Wlkp. oraz osoby zainteresowane wydarzeniem oficjalnie przywitały samochód strażacki przed remizą strażacką w Dąbrówce Wlkp. Nowy samochód wyposażony jest w kabinę 3-osobową, zbiorniki o łącznej pojemności 9200 l środków gaśniczych, szybkie natarcie o długości 60 m, autopompę o ciśnieniu do 8 barów. Nowy samochód sfinansowany został ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz ze środków własnych gminy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Nowy wóz dla OSP Dąbrówka Wlkp

Przekazanie Samochodu Strażackiego Sąsiedniej Gminie

9 grudnia 2020 r. OSP w Dąbrówce Wlkp. przekazała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes dla jednostki OSP Lutol Suchy z sąsiedniej Gminy Trzciel. W przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele powyższych jednostek OSP oraz gmin, Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL dh. Edward Fedko, Komendanci Gminni Ochrony Przeciwpożarowej. Przekazany samochód jest w pełni sprawny, dysponuje 6 tysiącami litrów środka gaśniczego oraz wyposażony jest w działko wodne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przekazanie wozu do Gminy Trzciel

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

Harmonogramy dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

Zbąszynek na 6!

W ramach projektu badawczego pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od wielu lat w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prezentowane są rankingi JST, które wykorzystywane są do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.
 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gmina Zbąszynek zajmując 6. miejsce znalazła się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 55 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego