Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

BON ENERGETYCNY

BON ENERGETYCZNY
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku prowadzi postępowania w sprawie bonu energetycznego.
Ważne
Wniosek będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r
 
Jak złożyć wniosek o bon energetyczny on-line (EPUAP)?
 
 • Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 • Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 • Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 • Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 • Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 • Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 • Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 • System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 • Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.
Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwom domowym w celu zniwelowania trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Przy ustalaniu prawa do świadczenia będą brane pod uwagę dochody za 2023 rok.
 
Do dodatku uprawnione są:
gospodarstwa domowe jednoosobowew których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
gospodarstwa domowe wieloosobowe, w których wysokość przeciętnego dochodu na osobę za 2023 r.  nie przekraczała kwoty 1700 zł.
 
Jeżeli chcesz:
 • otrzymać szczegółowe informacje  na temat bonu energetycznego
 • otrzymać wniosek na bon energetyczny
 • złożyć wniosek na bon energetyczny
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  4 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 lub zadzwoń pod numer telefonu  68 384 91 02 wew. 26.
 

Dodatek do opłaty za energię elektryczną dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora

Rada Nadzorcza Funduszu w dniu 19 czerwca 2024 roku wprowadziła do programu „Aktywny samorząd” pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Aktualnie przygotowujemy szczegółowe zasady realizacji nowego zadania i modernizujemy elektroniczny system rejestracji wniosków. Niebawem poinformujemy o terminie przyjmowania wniosków!
Dla kogo pomoc?
Pomoc uzyskasz jeśli: masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i na podstawie skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - korzystasz z koncentratora tlenu lub respiratora.
 
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dodatek-z-tytulu-oplaty-za-energie-elektryczna-dla-osob-korzystajacych-z-koncentratora-tlenu-l/

Przemoc domowa

                                                                        

Szkolenie Panem Arturem Dolińskim

W dniu dzisiejszym uczymy się budować poprawne relacje w zespole i w pracy z podopiecznymi. Szkolenie prowadzi Pan Artur Doliński. Najwyższy poziom i  pełen profesjonalizm zapewniony. A  przy tym świetna atmosfera podczas zajęć.  Dziękujemy!!!
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 09 maja 2024 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się spotkanie Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli:  Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, kierownik OSiR - Marcin Minta, dyrektor ZOK - Malwina Kubicka oraz koordynator ds. służby zdrowia UM - Krzysztof  Krzywak. Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Rady Seniorów – Jan Mikuła i przedstawił program obrad. Następnie oddał głos Burmistrzowi Zbąszynka, który w krótkim wystąpieniu podziękował  mieszkańcom naszej gminy, w tym seniorom za udział w kwietniowych wyborach oraz za wybór jego osoby na stanowisko burmistrza. Przedstawił również krótko cele i założenia swojej pracy w obecnej kadencji.
Kolejnym punktem programu spotkania było przyjęcie do składu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek nowych członków. Przewodniczący Rady odczytał w tym celu stosowne oświadczenia organizacji aplikujących o udział w Radzie i przedstawił nowych członków Rady Seniorów. W skład Rady weszli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich w Rogozińcu  - Grażyna Szwarc-Znamirowska i Elżbieta Skrzetuska, Sołectwa Chlastawa – Zofia Dembniak, Sołectwa Kręcko – Mieczysław Maciejewski.  
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 24 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego