Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności  Zespołu w 2023 roku. Członkowie GZI zapoznali się z informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup diagnostyczno - pomocowych w okresie od listopada 2023r. do stycznia 2024r.  oraz zapoznali się z planem pracy Zespołu w 2024 roku. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2024 roku.
czytaj dalej

PIERWSZE SPOTKANIE NOWO POWOŁANEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadziła ustawowy obowiązek  powołania przez wójta/burmistrza na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – art. 9a ust.1,2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 535). Burmistrz Zbąszynka Zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbąszynku w następującym składzie:
 1. Katarzyna Rucioch - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku,                                                  
 2. Karolina Danysz - specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
 3.  Alina Jagaciak - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku,
 4. Paweł Walaszek - kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku,
 5. Joanna Sidorenko - pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
 6. Urszula Lemańska -  pielęgniarka środowiskowa w LLP Spółka z o.o.
 7. Dorota Szatkowska - członek  Parafialnego Zespołu „Caritas” Parafii pw. Macierzyństwa NMP w   Zbąszynku,
 8. Sylwia Gucwa - kurator dla nieletnich w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

14 czerwca 2023 roku odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku. Podczas spotkania członkowie Zespołu zapoznali się z  informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch omówiła kwestie związane z nowelizacją ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacją ustawowych obowiązków dotyczących wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacji procedury Niebieska Karta.  Prace związane z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego na zasadach wynikających z w/w nowelizacji będą prowadzone w miesiącu lipcu i sierpniu br.  Pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego planowane jest na miesiąc wrzesień br.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W dniu 25 maja 2023 roku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, którego celem było podniesienie kompetencji osób pracujących w tym obszarze. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli oraz sołtysi.  Szkolenie prowadził Pan Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, od wielu lat prowadzi szkolenia dla  gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych.  
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

15 marca 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2022 rok oraz planowane działania OPS w obszarze przeciwdziałania przemocy w bieżącym roku. Członkowie Zespołu zapoznali się z  informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w miesiącu czerwcu br.
czytaj dalej

KWARTALNE SPOTKANIE GZI

Dnia 07.12.2022r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się ostatnie kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku. Podczas spotkania podsumowano działalność Zespołu w 2022r. oraz został przedstawiony plan pracy Zespołu na kolejny rok 2023r. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2023r.
czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W dniu 08.11.2022 roku odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku, pracownicy socjalni, policjanci oraz pedagodzy szkolni. Szkolenie prowadził Pan Adam Grochoła - prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, od 2012 roku prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w jednostkach pomocy społecznej na terenie całej Polski.
czytaj dalej

SPOTKANIE KWARTALNE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu 08 grudnia 2021 roku w salce konferencyjnej w Zbąszyneckiej Hali Sportowej odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym podsumowano działalność Zespołu w 2021 roku. Członkowie GZI zapoznali się z informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale  oraz zapoznali się z planem pracy Zespołu w 2022 roku. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2022 roku.
czytaj dalej

#signalforhelp

Zapamiętajmy❗
Ten sygnał wymyśliła Canadian Women's Foundation. Dla kobiet, wobec których stosowana jest przemoc w domu, a nie mają innej możliwości, żeby poprosić o pomoc. Zapamiętajmy go.

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

10 marca 2021 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku, na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2020 rok oraz informacje z prowadzonych działań Grup Roboczych w mijającym kwartale.
czytaj dalej
1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego