Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

  • 10-05-2022

Program Korpus Wsparcia Seniorów - szkolenie z obsługi opasek bezpieczeństwa

W dniu 09.05.2022 roku w Dziennym Domu "Senior- Wigor" w Zbąszynku odbyło się szkolenie seniorów i opiekunów w zakresie obsługi opasek bezpieczeństwa. Opaski zostały zakupione dla Seniorów w ramach realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II na rok 2022. Gmina Zbąszynek otrzymała dofinansowanie na 10 sztuk opasek. Cały program będzie trwał do końca bieżącego roku. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.Urządzenie umożliwia wykonanie pomiarów tętna i ciśnienia zdalnie przez opiekuna oraz dodatkowo sprawdzenie poziomu saturacji i temperatury bezpośrednio z opaski przez seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w ramach programu realizuje również Moduł I, który zapewnia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, m.in. pomoc w robieniu zakupów, realizacji recept, umawianiu wizyt lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych, wyjścia na spacer, rozmów, pomoc w w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domach itp. Potrzebę wsparcia Senior może zgłosić przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Zbąszynku na nr telefonu 501 725 037.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Program Korpus Wsparcia Seniorów - szkolenie z obsługi opasek bezpieczeństwa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego