Kalendarium

Kalendarz imprez

Razem łatwiej 2016 z MRPiPS

  • 22-08-2016

Projekt

 
   "RAZEM ŁATWIEJ" - sieć oparcia społecznego dla mieszkańców Gminy Zbąszynek
 
 
Mimo trwających wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, od 1 lipca 2016r. rozpoczął realizację projektu pt. "RAZEM ŁATWIEJ" – sieć oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zbąszynek, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany od lipca do grudnia 2016 roku. Priorytetem projektu jest umożliwienie osobom  z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych jak i pełniejszą integrację ze środowiskiem, w którym funkcjonują.
Podczas trwania projektu będzie realizowana akcja informacyjno-promocyjna dotycząca podejmowanych działań. Od lipca 2016 r. ruszają pierwsze zajęcia, tj. zajęcia zwiększające kompetencje  społeczne oraz kondycję psychofizyczną, zajęcia fizjoterapeutyczne oraz grupa wsparcia dla adresatów projektu. W tym projekcie również zostały uwzględnione potrzeby członków rodzin uczestników projektu, do których kierowane są zajęcia: terapeutyczne oraz grupa samopomocowa. Cała gmina będzie mogła skorzystać raz w miesiącu z bezpłatnego poradnictwa prawnego w tut. OPS. W następnych miesiącach nasi niepełnosprawni będą mogli skorzystać z zajęć fotoreportażu, których efektem będzie zorganizowanie wystawy i wydanie kalendarza utworzonego ze zdjęć uczestników oraz grupa parateatralna, która na imprezie kończącej projekt zaprezentuje efekty kilkumiesięcznych zajęć. Zorganizowane zostaną spotkania integracyjne dla członków projektu i ich rodzin, wyjazd do teatru i na kręgielnię. Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zostanie ogłoszony, w okolicznych szkołach, konkurs na najlepszy plakat z wykorzystaniem nazwy projektu „Razem łatwiej”. Na jesień zaplanowano w szkołach maszej gminy kampanię społeczną na temat zaburzeń psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego a także szkolenie dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego