Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

  • 20-09-2023
  • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA:  https://bip.zbaszynek.pl/210/7983/OGLOSZENIE_0D_0A_dotyczace_konsultacji_projektu_Programu_wspolpracy_Gminy_Zbaszynek__0D_0Az_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3__0D_0Austawy_z_dnia_24_kwietnia_2003_r__o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_0D_0A_i_o_wolontariacie_na_2024_rok_0D_0A/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego