Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

W dniu 09 maja 2024 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku odbyło się spotkanie Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli:  Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, kierownik OSiR - Marcin Minta, dyrektor ZOK - Malwina Kubicka oraz koordynator ds. służby zdrowia UM - Krzysztof  Krzywak. Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Rady Seniorów – Jan Mikuła i przedstawił program obrad. Następnie oddał głos Burmistrzowi Zbąszynka, który w krótkim wystąpieniu podziękował  mieszkańcom naszej gminy, w tym seniorom za udział w kwietniowych wyborach oraz za wybór jego osoby na stanowisko burmistrza. Przedstawił również krótko cele i założenia swojej pracy w obecnej kadencji.
Kolejnym punktem programu spotkania było przyjęcie do składu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek nowych członków. Przewodniczący Rady odczytał w tym celu stosowne oświadczenia organizacji aplikujących o udział w Radzie i przedstawił nowych członków Rady Seniorów. W skład Rady weszli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich w Rogozińcu  - Grażyna Szwarc-Znamirowska i Elżbieta Skrzetuska, Sołectwa Chlastawa – Zofia Dembniak, Sołectwa Kręcko – Mieczysław Maciejewski.  
czytaj dalej

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy ochrony małoletnich to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w OPS, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego. Dokument określa również organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.
czytaj dalej

Darmowa Wypożyczalnia PFRON technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Darmowa Wypożyczalnia PFRON technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością
 
Kto może skorzystać?
 
  • Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz można wnioskować na potrzeby dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia
 
Jak złożyć wniosek?
 
Wniosek składasz wyłącznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
 
Aby złożyć wniosek w SOW musisz posiadać adres e-mail i profil zaufany.
 
Wniosek może złożyć pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością.
 
Obsługa wniosku
 
Wniosek weryfikuje Oddział Lubuski PFRON. Dobór odpowiedniego sprzętu ustala
Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie – tel. 690 357 002, e-mail: e-mail
 
Umowa i dostarczenie sprzętu  
 
Umowę na wypożyczenie sprzętu zawierasz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, która jest odpowiedzialna za dostarczenie sprzętu i realizację umowy.
 
Wypożyczenie jest darmowe, wpłacasz jedynie 2% kaucję, która jest zwracana po zakończeniu wypożyczenia.
 
Lista sprzętu jest dostępna tutaj
 
Kontakt do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 
  • Zadzwoń na infolinię 22 899 89 22
  • Wyślij wiadomość e-mail na adres: e-mail
 
Więcej informacji
CIDON przy Oddziale Lubuskim – tel. 68 422 78 07 lub 25, Facebook - PFRON Oddział Lubuski
 
 
czytaj dalej

Modernizacja strony internetowej

                                                                  

RODZINY WSPIERAJĄCE

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny wspierającej.
Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka,
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego,
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
czytaj dalej

SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,  na którym Przewodnicząca GZI – Katarzyna Rucioch przedstawiła sprawozdanie z działalności  Zespołu w 2023 roku. Członkowie GZI zapoznali się z informacjami dotyczącymi prowadzonych działań Grup diagnostyczno - pomocowych w okresie od listopada 2023r. do stycznia 2024r.  oraz zapoznali się z planem pracy Zespołu w 2024 roku. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2024 roku.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego