Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

OTWARCIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK

W dniu 31 maja 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Mieszkań Wspomaganych w Gminie Zbąszynek. W uroczystości otwarcia udział wziął Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka - Wiesława  Czyczerskiego, W-ce Starosty Świebodzińskiego - Andrzeja Chromińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Jana Mazura, Proboszcza - Jerzego Kordiaka, Wykonawcy inwestycji - Marka Muńki oraz Kierownika OPS - Katarzyny Rucioch. W krótkich okolicznościowych przemówieniach Wojewoda Lubuski i Burmistrz Zbąszynka zwrócili uwagę na ważny aspekt jakim jest dla każdego samorządu troska o najstarszych obywateli i organizacja działań pomocowych dla seniorów. Wojewoda Lubuski pogratulował władzom Zbąszynka realizacji tak ważnego społecznie zadania, jak zaznaczył pierwszego w naszym województwie  i życzył dalszych sukcesów w rozwoju naszej gminy. Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem metamorfozy jaką przeszedł budynek przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w ramach  przeprowadzonych prac remontowych  a także standardu powstałych mieszkań  wspomaganych.  
czytaj dalej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE ZBĄSZYNEK

Gmina Zbąszynek przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
czytaj dalej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                                                                                                           Gmina Zbąszynek przystąpiła w bieżącym roku  do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
czytaj dalej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZYJĘTA

Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku na sesji w dniu 31 stycznia br. zatwierdzili przygotowany projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2022 - 2030.
Celem głównym Strategii jest solidarność i integracja społeczna oraz skuteczne wsparcie dla osób i rodzin, w szczególności borykających się z problemami i mających trudności w realizacji własnych celów i aspiracji. Zaplanowane działania skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i rozwoju funkcjonującego systemu pomocy społecznej, opartego na współpracy wielu instytucji i organizacji pozarządowych, tworzeniu i realizacji profesjonalnych rozwiązań problemów społecznych, aktywizacji środowisk i osób marginalizowanych, zagrożonych lub dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz edukacji społecznej.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział w ich realizacji, poza jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej.
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne dla społeczności lokalnej jest stworzenie Strategii uwzględniającej cele rozwojowe jak i rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących mieszkańców.
Poniżej w załączeniu zatwierdzona strategia.
czytaj dalej

DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY
Jeżeli chcesz:
  • otrzymać informację na temat dodatku osłonowego;
  • otrzymać wniosek o dodatek osłonowy;
  • złożyć wniosek o dodatek osłonowy
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku ul. Kosieczyńska  w godz. 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 68 384 91 02 wew. 26.
Ważne
Kwota dodatku osłonowego jest wyższa w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
 

Załączniki

SYLWESTROWE SPOTKANIE W OPS

W dniu 29.12.2021 odbyło się sylwestrowe spotkanie osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”. Podczas wspólnej integracji uczestnicy podsumowali działania realizowane w bieżącym roku. Pełni optymizmu przywitali toastem NOWY 2022 ROK
czytaj dalej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK

10 grudnia 2021 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Rady Seniorów Gminy Zbąszynek,  na którym podsumowano działalność Rady w okresie od marca 2020 roku  do grudnia 2021 roku.  Okres pandemii i obowiązujących ograniczeń w znaczący sposób zweryfikował Plan Działań Rady Seniorów i poszczególnych organizacji senioralnych działających w naszej gminie.  Za największy sukces mijającego okresu uznano realizację programu  Karta Seniora, których do grudnia br. wydano 776,  organizację Pikniku Seniorów oraz Zbąszyneckiego Święta Seniora. Podczas spotkania omówiono sprawę organizacji w karnawale Balu Seniora oraz  powołania w przyszłym roku  Sportowej Ligii Seniorów, w tym ligi kręglarskiej.  Kolejne spotkanie Rady odbędzie się w pierwszych miesiącach 2022 roku, na którym  ustalony zostanie  Roczny Plan Działania Rady Seniorów na 2022 r.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 16 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego