Kalendarium

Kalendarz imprez

Projekty

  • 24-10-2023

Projekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogozińcu

Wartość projektu: 3.400.000,00zł
Dofinansowanie: 2.495.000,00zł (73,38%) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Opis: Rozbudowa SUW będzie polegała między innymi na:
-remoncie i rozbudowie istniejącego budynku,
-wymianie konstrukcji dachu,
-wykonaniu płyt fundamentowych i montażu 2 zbiorników retencyjnych do magazynowania wody pitnej o pojemności 150 m3,
-wykonaniu płyty fundamentowej pod obudowę studni głębinowej i agregatu prądotwórczego,
-wymianie armatury w istniejących studniach,
-wymianie pomp z pionami i sondami,
-wykonaniu nowego rurociągu wyjścia wody z SUW wraz z spięciem z sieciami na terenie działki SUW,
-wykonanie nowych rurociągów zasilających oraz ssących do zbiorników retencyjnych, kanalizacji wód technicznych, spustu wody z zbiorników retencyjnych, odcieków z chlorowni wraz z szczelnym zbiornikiem neutralizatora,
-całościowy demontaż istniejącej armatury i rurociągów,
-montaż mieszacza statycznego DN65mm – 1 szt., nowych filtrów DN 1600-2szt., aeratora DN1200 – kpl., nowej armatury do zarządzania procesem uzdatniania wody – kpl.,
-wymianie ogrodzenia i wykonaniu instalacji oświetleniowej terenu SUW,
-wstawieniu agregatu prądotwórczego 50kVA.
Planowana modernizacja stacji obejmuje wszystkie  urządzenia odpowiedzialne za uzdatnianie wody oraz tłoczenie wody do gminnej sieci wodociągowej.
Efektem rozbudowy będzie  udoskonalenie technologii uzdatniania wody co spowoduje że jakość dostarczanej wody będzie o najwyższych parametrach, zwiększenie możliwości produkcyjnych SUW oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Poprawi się również funkcjonalność i estetyka obiektów SUW oraz całego otoczenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego