Kalendarium

Kalendarz imprez

Charakterystyka

Środowisko naturalne Gminy Zbąszynek

Gminę Zbąszynek charakteryzuje stosunkowo duża lesistość i czyste środowisko naturalne. Ponad 38% powierzchni gminy zajmują bory sosnowe, które obfitują w grzyby i jagody. Występuje w nich liczna zwierzyna łowna, głównie sarny, jelenie, dziki, zające i ptactwo. Miłośnicy myślistwa zrzeszeni są w kole łowieckim „Knieja”.W południowo - zachodniej części gminy wzdłuż rzeki Obry Leniwej znajduje się rezerwat przyrody „Kręcki Łęg”. Jest to dobrze zachowany kompleks lasu łęgowego, o powierzchni 65 ha. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie i chronione gatunki roślin rezerwatu. Ów las bujnie krzewi się w pradolinie Leniwej Obry, na wilgotnej glebie często zalewanej przyborami wody. Kompleks leśny tworzą tu drzewa średniego wieku, przeważnie naturalnego pochodzenia. Wypełniają go dwa typy lasów łęgowych: jesionowo-olszowych i olch z przewagą czeremchy. Lasy tego zbiorowiska cechuje bujne runo i gęsta warstwa poszycia. Występuje tu zjawisko zwane „aspektem wiosennym”. Wczesną wiosną, kiedy na drzewach pojawiają się dopiero pąki i liście nie zasłaniają słońca, dno lasu usłane jest kwitnącymi kwiatami. Najwięcej jest zawilców gajowych.Dziki, gęsty las z dużą ilością przewróconych drzew, spróchniałych pni, wykrotów – to raj dla zwierząt. Wśród zwierząt wyjątkową różnorodnością wyróżniają się ptaki, jest ich 48 gatunków. Uwagę zwracają przede wszystkim zięby, rudziki, strzyżyki, kosy, piecuszki, mysikróliki. W rezerwacie gniazduje żuraw, a nocą odzywa się puszczyk.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego