Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Zmiana wydanej Burmistrzowi Zbąszynka decyzji nr 7/2021 z dnia 27.12.2021 r., BOŚ.6740.5.43.2021.MK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104144F (ul. Zachodniej – etap III) oraz drogi gminnej nr 104130F (ul. Bolesława Prusa) w Zbąszynku” w ramach zamierzenia p.n.: „Budowa ul. Bolesława Prusa i ul. Zachodniej – etap III w Zbąszynku”.

POCZTA POLSKA S.A. URZĄD POCZTOWY ZBĄSZYNEK ogłoszenie o utrudnieniach w doręczeniu emerytur i rent

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na mikrodotacje w ramach projektu pn. "NOWEFIO - lubuskie lokalnie 2024-2026"

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 05.03.2024 r. rozpoczęły nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie 2024-2026”- edycja 2024, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 26.03.2024 r., do godz. 13:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio~.~lubuskie~@~gmail~.~com
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: „NOWEFIO – lubuskie lokalnie 2024-2026”

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach powiatu świebodzińskiego, na terenie gminy Zbąszynek, obręb ewidencyjny Dąbrówka Wielkopolska.

Zarządzenie nr 124/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Ankieta dotycząca dostępności posterunku Policji w Zbąszynku oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji

Na prośbę Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK udostępniamy link do badania ankietowego i wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku Policji w Zbąszynku oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.
Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień. Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.
1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego