Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

 • 17-11-2022
 • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
 • drukuj

Zarządzenie NR 96/2022 Burmistrza Zbąszynka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Szczególowe informacje 
https://bip.zbaszynek.pl/209/7594/Zarzadzenie_NR_96_2F2022_Burmistrza_Zbaszynka_z_dnia_17_listopada_2022_r__w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2023_roku_oraz_w_sprawie_powolania_Komisji_Konkursowej_do_zaopiniowania_zlozonych_ofert/wersja/1/

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2023 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka określające zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania (linki pod ogłoszeniem) lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 40% kosztów zadania, pozostałe 60% kosztów pokrywane będą przez posiadacza wyrobów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane w oparciu dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Zbąszynek dotacji nabór wniosków zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku  lub pod numerem tel. 68 39 10 343

Załączniki

Komunikat ZUS

Komunikat ZUS
Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Komunikat ZUS

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

OGŁOSZENIE
 
 
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBĄSZYNKU ZAWIADAMIA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY DNIA:
 
28.10.2022 r /piątek/
OD GODZ. 08:00 DO OK. GODZ. 14:00
W MIEJSCOWOŚCI  ZBĄSZYNEK  UL. PCK 13, 14, ZIELONOGÓRSKA 1 (SKLEP BUDOWLANY) Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ.
PROSIMY O ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI WODY.
INFORMUJEMY, ŻE PO WZNOWIENIU DOSTAWY WODY MOŻE NASTĄPIĆ CHWILOWA ZMIANA JEJ BARWY I SMAKU, CO MOŻE BYĆ SPOWODOWANE PŁUKANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ PO WYKONANYCH PRACACH.
 

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.
czytaj dalej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek w 2022 r.

Zakończyła się  realizacja zadania dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek". W ramach zadania zebranych i unieszkodliwionych zostało 1285,35 m2 płyt azbestowych o wadze 18,99 Mg. Azbest został usunięty z 11 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zbąszynek. Całkowity koszt zadania brutto wyniósł 12 305,52 zł z czego dofinansowanie wyniosło 4 356,00 zł.
 
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla zdrowia?
W naszej gminie, jeszcze w wielu gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla naszego zdrowia związek. Z pozoru wydaje się on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
 • korozji płyt azbestowo-cementowych,
 • uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
 • pylicę azbestową (azbestozę),
 • raka płuc, raka oskrzeli,
 • międzybłonniaka opłucnej albo otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakłady Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
czytaj dalej
 • 03-10-2022
 • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
 • drukuj

Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Załączniki

 • 03-10-2022
 • Autor: BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
 • drukuj

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Załączniki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNKA o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek.

Załączniki

Program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje jedyny W swoim rodzaju autorski
program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl). lnnowacje to siła
napędowa nowoczesnej gospodarki i katalizator rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Tylko te
firmy, które sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy
biznesowe i mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku. AMl to program
dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach
i zarządzanie innowacjami.
 
Więcej informacji w załącznikach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego