Kalendarium

Kalendarz imprez

Historia

Kręcko

Kręcko jest wsią o rodowodzie średniowiecznym, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1293 r., kiedy to kasztelan zbąski nadał w "Grącze" 14 łanów niejakiemu Teodorykowi. Dokument z 1334 r. określa Kręcko już jako parafię. W latach 1416 - 1443 właścicielem Kręcka był Materna Budziszyn-Kręski. Na jego prośbę Władysław Warneńczyk w 1440 r. zezwolił na lokację miasta w Kręcku i nadał temu miastu prawo odbywania cotygodniowego targu i dorocznego jarmarku na św. Wawrzyńca. Z niewyjaśnionych przyczyn lokacja ta nie doszła do skutku. Następnie wieś należała do rodu Radlewicz-Kręskich, szlachty wyznania ewangelicko-augsburskiego. Rodzina ta w 1553 r. założyła gminę i wybudowała kościół ewangelicki. Radlewiczowie sprzedali Kręcko w 1570 r. Jerzemu Dziembowskiemu, po którym dziedziczyli kolejno jego potomkowie. W rękach tej polskiej rodziny szlacheckiej wyznania protestanckiego wieś pozostawała do końca XVIII w. W drugiej połowie XIX w. Kręcko należało do Ericha von Tiedemanna, fundatora nowego kościoła ewangelickiego. W 1884 r. na terenie miejscowego majątku działała gorzelnia parowa; folwark o areale 936 ha specjalizował się w hodowli owiec. Na terenie majątku mieszkały 154 osoby (131 ewangelików i 23 katolików). Wieś liczyła 70 domów; zamieszkiwało w nich 450 osób (423 ewangelików i 27 katolików). W 1888 r. w Kręcku znajdował się urząd stanu cywilnego oraz parafia ewangelicka. Według spisu z 15 maja 1939 roku, wieś liczyła 440 osób (obecnie 291).

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego