Kalendarium

Kalendarz imprez

Ważne Społecznie

Remonty w Przychodniach

Burmistrz Zbąszynka wprowadził w tym roku do działań inwestycyjno-remontowych budynki, Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej 1 oraz Centrum Usług Medycznych i Społecznych przy ul. Kosieczyńskiej 4. 
czytaj dalej

Niepełnosprawni są wśród nas

W sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w ramach realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, 14 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka odbyło się spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie prowadził Krzysztof Krzywak - organizator i koordynator SRPS w Gminie Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Rucioch - kierownik OPS i współorganizator spotkania, Henryk Budych - radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Barbara Stasik - konsultant, Małgorzata Prządka - pedagog Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Błażej Błoch - pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, Barabara Skorupińska - konsultant, Czesława Mikuła - przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Mielna Jakobowska - konsultant /kontakt zdalny/. W spotkaniu uczestniczyli goście ze Świebodzina: wicestarosta świebodziński - Andrzej Chromiński, dyrektor PCPR w Świebodzinie - Ludmiła Janik oraz pracownik PCPR - Małgorzata Olencewicz Biejwo.
Spotkanie podzielono tematycznie na dwie części. W pierwszej zapoznano się z informacją o programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świebodzińskim. Następnie omówiono sytuację osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zbąszynek. Skupiono się na potrzebach osób niepełnosprawnych i możliwościach zaspokojenia tych potrzeb.
Na kolejnym spotkaniu w sierpniu Zespół określi główne priorytety działań na rzecz osób niepełnosprawnych mających wpływ na zapewnienie życiowej i ekonomicznej niezależności osób niepełnosprawnych i możliwości ich uczestnictwa na zasadach równorzędności w społeczności lokalnej. Omówi także formy  działań i wzajemnej współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
Prosimy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich rozwiązań w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, tak aby czuli się oni wartościowymi podmiotami społeczności lokalnej. Nie wyróżnieni, ale też nie pomijani w życiu społecznym. Swoje uwagi można zgłaszać do kierownika OPS w Zbąszynku, tel. 68 3849102.
Przygotowana zostanie także stosowna ankieta dot. rozwiązań w tym obszarze życia społecznego.
 
Dziękuję uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Niepełnosprawni

Rada Seniorów już pracuje

8 czerwca br. w OPS w Zbąszynku zebrał się Zarząd Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W spotkaniu udział wzięli także: Kierownik OPS, Kierownik OSiR, Przedstawiciel ZOK oraz Koordynator SRPS i zdrowia.
W skrócie:
Omówiono wstępny plan tygodnia seniora planowany w październiku. Dwa dni przeznaczono na działania sportowe, dwa dni na kulturę i jeden dzień na działnia prozdrowotne. Szczegóły przedstawione zostana na kolejnym spotkaniu. Zaprezentowano wstępny projekt "Pikniku Seniora" we wrześniu. Przekazano informację jak uzyskać certyfikat po szczepiniu. Wybrano przedstawiciela Rady na spotkanie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się 14 czerwca. Omówiono sprawy bieżące; wycieczka, poradnie specjalistyczne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rada

Rozwiązywanie problemów społecznych

Grupa Robocza Zespołu Koordynacyjnego przygotowuje plan działania strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2021 r. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie na skrzynkę pocztową: zdrowie~@~zbaszynek~.~pl, swoich spostrzeżeń, refleksji w zakresie zauważonych problemów społecznych w naszej Gminie. Pomoc Państwa posłuży nam do sprawniejszego działania w tym obszarze funkcjonowania Gminy.
W załączeniu strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz raport z działań za 2019 r. i plan na 2020.

Załączniki

Gmina Przyjazna Seniorom

Radni Rady Miejskiej, na styczniowej sesji, zatwierdzili do realizacji Program Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2021-2025. Program dotyczy dużej grupy mieszkańców. W Gminie żyje ponad 1960 osób 60+ tj. 24,44,% ogółu mieszkańców. Program jest więc odpowiedzią na wyzwania współczesności, w tym zmieniającą się sytuację demograficzną. 
Program ma na celu tworzenie warunków do działań promujących aktywność seniorów, zapewniających poczucie bezpieczeństwa oraz określa zadania mające na celu przystosowanie infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Ma również na celu zmianę sposobu postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.
Program w załączeniu.

 

Załączniki

Spotkanie Rady Seniorów

Spotkanie Zespołu

W imieniu Burmistrza Zbąszynka zapraszam Pana(ią) na spotkanie Zespołu zarządzającego SRPS w Gminie Zbąszynek na lata 2014-2023. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 roku  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej OPS w Zbąszynku ul. Długa 1. Zaproszenie w załączeniu. 
 
 

Załączniki

Wsparcie specjalistów

Zapraszamy. 
czytaj dalej

Program Aktywności

Powołanie Rady Seniorów

Wspólne działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zbąszynek skupiających w swych szeregach seniorów i działających na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów to postanowienia Partnerstwa społecznego podpisanego 15 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury w Zbąszynku. 
czytaj dalej
1 2 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego